JESENNÝ POLMARATÓN

TERMÍN:

PREZENTÁCIA:

(reštaurácia Saloon Cetuna) piatok_8.11.2024_16:00-18:00 sobota_9.11.2024_od_8:00    

ŠTART: 9.november.2024, 10:00

JEDNOTLIVÝ / SKUPINOVÝ / MASOVÝ

ČASOVÝ LIMIT: 6h.

POSLEDNÝ PRECHOD CIEĽOM: 16:00

OFICIÁLNY KONIEC UDALOSTI: 17:00

UZATVORENIE ZÁZEMIA: 18:00

MIESTO:

CETUNA - Bzince pod Javorinou (GPS)

ZÁZEMIE PODUJATIA (ŠTART / CIEĽ):

Reštaurácia Saloon Cetuna a priľahlé okolie (GPS)

Parkovanie na mieste štartu (GPS)

Zastávka autobusu (GPS)

Kaviarenské a reštauračné služby (GPS)

Obchod s potravinami (GPS)

Relax zóna (GPS)

Suveníry

Zdravotnícka služba

WC / prezliekacia kabína

Možnosti lokálneho ubytovania:

TRAŤ:

HMB:POLMARATÓN

Trať bude na tento účel v teréne preznačená. Povrch je rôznorodý.

KONTROLNÉ BODY:

S. CETUNA (ŠTART) - parkovanie, registrácia, prezentácia, časomiera, asistencia, občerstvenie pred štartom, relax zóna, WC/prezliekacia kabína, obchod s potravinami, obchod so suvenírmi (ponuka), reštaurácia: kaviarenské služby na vlastné náklady od 9:00

1. VEĽKÁ JAVORINA (KM:5) - časomiera, asistencia, pitný režim (10:00-13:00) (GPS)

2. KOPANÁ (KM:9) - časomiera, asistencia, foto-hniezdo (10:15-14:00) (GPS)

3. POĽOVNÍCKA CHATA (KM:11) - časomiera, asistencia, pitný režim, občerstvovacia stanica (10:30-15:00) (GPS)

4. HRUBÁ STRANA (KM:14) - časomiera, asistencia, pitný režim (10:45-15:30) (GPS)

5. PAVLIKOVEC (KM:16) - časomiera, asistencia, foto-hniezdo (11:00-16:00) (GPS)

F. CETUNA (CIEĽ) - časomiera, asistencia, pitný režim, občerstvenie v cieli, teplé jedlo, relax zóna, WC, obchod so suvenírmi, reštaurácia: reštauračné služby na vlastné náklady do 21:00 (jedálny lístok)


Občerstvovacie body na trati (vo vlastnej réžii):

DISCIPLÍNY:

výber disciplíny bude potrebný pri regstrácii

HORSKÝ BEH

*RUN*

beh, beh so psom, beh s paličkami...

GARMIN


HORSKÁ CHÔDZA

*NOW*

nordic walking, rýchla chôdza, turistika...

GARMINPRAVIDLÁ:

MENEJ PRAVIDIEL = VIAC ZÁBAVY

Bezpečnosť je prvoradá. Každý účastník svoj výkon obmedzuje na najnižšiu možnú mieru, ak hrozí spôsobenie, alebo zavinenie zranení. Za svoje konanie a zdravie si každý zodpovedá sám, rovnako aj za výber a správne používanie svojho výstroja a výzbroje. Nevyžaduje sa špeciálna povinná výbava. Osobná výbava je na zvážení každého účastníka s prihliadnutím na proporcie trate, poveternostné podmienky a vlastnú výkonnosť. Klásť veľký dôraz na bezpečnosť je nutné najmä v úsekoch s dopravnou premávkou, kde sa súťažiaci stáva jej účastníkom a dodržiava jej predpisy.

Súťaží sa v dvoch disciplínach (horský beh a horská chôdza). Účastníci jednotlivých disciplín sa navzájom rešpektujú, neohrozujú a dodržujú zásady bezpečného pohybu. Na úzkych chodníkoch pomalší prepúšťa rýchlejšieho pretekára. Časomiera je založená na princípe prechodu cez kontrolné body s manuálnym riadením. Presnosť ovplyvňuje ľudský faktor. Aby bola kontrola času čo najpresnejšia je nutná spolupráca účastníkov s časomeračmi.

Vyžaduje sa športové správanie. (etika, vzájomné rešpektovanie sa, pomoc inému na trati v prípade komplikácií, alebo zranenia a v neposlednom rade dodržiavanie zásad ochrany prírody.)

Organizátor je oprávnený zmeniť časový harmonogram, prípadne podujatie preplánovať na iný termín, či zrušiť z dôvodu neočakávaných udalostí resp. nevhodného vývoja počasia.

Organizátor je povinný obmedziť počet účastníkov na takú mieru aby zabezpečil kvalitné a bezpečné podujatie pre všetkých zúčastnených.

O všetkých zmenách v organizácii sa zaväzuje informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Účastník pred začiatkom podujatia podpisuje VYHLÁSENIE a tým potvrdzuje súhlas s jeho obsahom.

KATEGÓRIE:

 • Ž (ženská kategória so samostatnými výsledkami)
 • M (mužská kategória so samostatnými výsledkami)

 • Ž50+ (veková kategória žien nad 50 rokov - rok narodenia 1974 a skôr - so samostatnými výsledkami)

 • M50+ (veková kategória mužov nad 50 rokov - rok narodenia 1974 a skôr - so samostatnými výsledkami)

LIMITY:

Počet účastníkov: 156 (spoločne pre všetky disciplíny)

Čas na trati: 6h. (10:00-16:00)

ŠTARTOVNÉ:

Podľa aktuálneho cenníka:

KÚP ŠTART

(Cena zahŕňa možnosť regulérne štartovať na preteku s meraním času a vyhodnotením výkonu vo výsledkovej listine, účastnícky diplom, pitný režim na kontrolných bodoch, občerstvenie pred štartom a na trati, ceny pre tri najrýchlejšie a troch najrýchlejších z každej disciplíny, ocenenie najrýchlejšej ženy a muža v kategórii 50+, záverečné pohostenie)

REGISTRÁCIA:

Každý účastník je povinný registrovať sa elektronicky vopred, alebo osobne na mieste konania pred pretekmi. Bez tohto úkonu nie je možné regulérne štartovať.

ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIAúčastníkov bude spustená 1.11.2024 a ukončená 10h. pred štartom.

OSOBNÁ REGISTRÁCIA na mieste konania bude slúžiť na doplnenie limitu účastníkov (v prípade že nebude naplnený).

PREZENTÁCIA účastníkov a preberanie štartovných čísel bude prebiehať v zázemí pretekov: Saloon Cetuna piatok 8.11.2024 16:00 - 18:00 a sobota 9.11.2024 od 8:00

ŠTART všetkých účastníkov v oboch disciplínach (masový) prebehne o 10:00 s výnimkou záujemcov v disciplíne HORSKÁ CHÔDZA, ktorí požiadajú o skorší (jednotlivý) štart.

Ďakujeme za prejavenie záujmu na FB stránke podujatia: HMB42 - JESENNÝ POLMARATÓN 2024:ročník:PRVÝ a jej zdieľanie! 

Cieľové špeciality:

menu cieľového pohostenia bude zostavené na základe údajov získaných z dotazníka STRAVOVANIE


JARNÝ MARATÓN report

TERMÍN:

REGISTRÁCIA / PREZENTÁCIA:

(reštaurácia Saloon Cetuna) piatok_10.5.2024_18:00-20:00 sobota_11.5.2024_od_8:00    

ŠTART: 11.máj.2024, 10:00

JEDNOTLIVÝ / SKUPINOVÝ / MASOVÝ

ČASOVÝ LIMIT: 10h.

POSLEDNÝ PRECHOD CIEĽOM: 20:00

OFICIÁLNY KONIEC UDALOSTI: 21:00

UZATVORENIE ZÁZEMIA: 22:00

MIESTO:

ŠTART: CETUNA - Bzince pod Javorinou (GPS)

Parkovanie na mieste štartu (GPS)

Zastávka autobusu (GPS)

Kaviarenské a reštauračné služby (GPS)

Obchod s potravinami (GPS)

Relax zóna (GPS)

Suveníry

Zdravotnícka služba

WC / prezliekacia kabína

Možnosti lokálneho ubytovania:

TRAŤ:

HMB:PEŠIA

HMB:JAZDECKÁ

Obe dráhy budú na tento účel v teréne preznačené a kopírujú prevažne značené chodníky. Povrch je rôznorodý.

KONTROLNÉ BODY:

S. CETUNA (ŠTART) - parkovanie, prezentácia, časomiera, asistencia, občerstvenie pred štartom, relax zóna, WC/prezliekacia kabína, obchod s potravinami, obchod so suvenírmi (ponuka), reštaurácia: kaviarenské služby na vlastné náklady od 9:00

1. JAVORINA (KM:5/7) - časomiera, asistencia, pitný režim (10:15 - 13:00) (GPS)

2. HRABINA (KM:12/18) - časomiera, asistencia, pitný režim (10:30 - 15:00) ! POZOR: TRAŤ KRIŽUJE CESTU I/54 ! (GPS) 

3. BŘEZOVÁ (KM:17/22) - časomiera, asistencia, pitný režim, občerstvenie (10:30 - 17:00) (GPS)

4. KAMENIČNÉ (KM:27/32) - časomiera, asistencia, pitný režim (10:45 - 19:00) (GPS)

5. LIESKOVÉ (KM:35/39) - časomiera, asistencia, pitný režim (11:00 - 20:00) ! POZOR: TRAŤ KRIŽUJE CESTU I/54 ! (GPS)

6. PAVLIKOVEC (KM:41/46) - časomiera, asistencia, foto-hniezdo (11:30 - 20:00) (GPS)

F. CETUNA (CIEĽ) - časomiera, asistencia, pitný režim, občerstvenie v cieli, teplé jedlo, relax zóna, WC, obchod so suvenírmi, reštaurácia: reštauračné služby na vlastné náklady do 21:00 (jedálny lístok)


Občerstvovacie body na trati (vo vlastnej réžii):

DISCIPLÍNY:

výber disciplíny bude potrebný až počas prezentácieHORSKÝ BEH

*RUN* 

beh, beh so psom, beh s paličkami...
HORSKÁ CHÔDZA

*NOW*

nordic walking, rýchla chôdza, turistika...

HORSKÝ BICYKEL

*MTB*

cross-country, trail, enduro, freeride…


ELEKTRICKÝ BICYKEL

*EBK*

cross-country, trail, enduro, freeride…


PRAVIDLÁ:

MENEJ PRAVIDIEL = VIAC ZÁBAVY

Bezpečnosť je prvoradá. Každý účastník svoj výkon obmedzuje na najnižšiu možnú mieru, ak hrozí spôsobenie, alebo zavinenie zranení. Za svoje konanie a zdravie si každý zodpovedá sám, rovnako aj za výber a správne používanie svojho výstroja a výzbroje. Nevyžaduje sa špeciálna povinná výbava. Osobná výbava je na zvážení každého účastníka s prihliadnutím na proporcie trate, poveternostné podmienky a vlastnú výkonnosť. Klásť veľký dôraz na bezpečnosť je nutné najmä v úsekoch s dopravnou premávkou, kde sa bežec stáva jej účastníkom a dodržiava jej predpisy.

Súťaží sa vo viacerých disciplínach. (horský beh, horská chôdza, horský bicykel, elektrický bicykel) Účastníci jednotlivých disciplín sa navzájom rešpektujú, neohrozujú a dodržujú zásady bezpečného pohybu. Na turistických chodníkoch má prednosť chodec pred cyklistom. Na širokých cestách sa chodci pohybujú vľavo a cyklisti jazdia vpravo. Na úzkych chodníkoch pomalší prepúšťa rýchlejšieho pretekára. Časomiera je založená na princípe prechodu cez kontrolné body s manuálnym riadením. Presnosť ovplyvňuje ľudský faktor. Aby bola kontrola času čo najpresnejšia je nutná spolupráca účastníkov s časomeračmi.

Vyžaduje sa športové správanie. (etika, vzájomné rešpektovanie sa, pomoc inému na trati v prípade komplikácií, alebo zranenia a v neposlednom rade dodržiavanie zásad ochrany prírody.)

Organizátor je oprávnený zmeniť časový harmonogram, prípadne podujatie preplánovať na iný termín, či zrušiť z dôvodu neočakávaných udalostí resp. nevhodného vývoja počasia.

Organizátor je povinný obmedziť počet účastníkov na takú mieru aby zabezpečil kvalitné a bezpečné podujatie pre všetkých zúčastnených. 

O všetkých zmenách v organizácii sa zaväzuje informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Účastník pred začiatkom podujatia podpisuje VYHLÁSENIE a tým potvrdzuje súhlas s jeho obsahom.

KATEGÓRIE:

 • Ž (ženská kategória so samostatnými výsledkami)
 • M (mužská kategória so samostatnými výsledkami)

 • Ž50+ (veková kategória žien nad 50 rokov - rok narodenia 1974 a skôr - so samostatnými výsledkami)

 • M50+ (veková kategória mužov nad 50 rokov - rok narodenia 1974 a skôr - so samostatnými výsledkami)
LIMITY:

Počet účastníkov: 150 (spoločne pre všetky disciplíny)

Čas na trati: 10h. (10:00-20:00)

REGISTRÁCIA:

Nie je potrebná vopred. Stačí prejaviť záujem na FB stránke podujatia: HMB42 - JARNÝ MARATÓN 2024:ročník:PRVÝ 

Každý účastník je povinný registrovať sa na mieste konania pred pretekmi. Bez tohto úkonu nie je možné regulérne štartovať.

ŠTARTOVNÉ:

Podľa aktuálneho cenníka:

 KÚP ŠTART

(Cena zahŕňa možnosť regulérne štartovať na preteku s meraním času a vyhodnotením výkonu vo výsledkovej listine, účastnícky diplom, pitný režim na kontrolných bodoch, skromné občerstvenie pred štartom a na trati, ceny pre tri najrýchlejšie a troch najrýchlejších z každej disciplíny, ocenenie najrýchlejšej ženy a muža v kategórii 50+, záverečné pohostenie)


Cieľové špeciality:

 • Slané a sladké pečivo z miestnej pekárne 
 • Čerstvý chlieb s bravčovu masťou a cibuľou
 • Šošovicová polievka na kyslo so zemiakmi
 • Kuracia roláda plnená špenátom a slaninou, dusená ryža, zeleninová omáčka
 • Vegetariánska fašírka, biele fazule v paradajkovej omáčke
 • Domáca pečená klobása, čerstvý chlieb
 • Čerstvý šalát z viacdruhovej zeleniny
 • Proteinový puding
 • Ovocie a zelenina
 • Citrónový radler Zlatý Bažant nealko 
 • Kofola original