JESENNÝ POLMARATÓN

Termín:

ŠTART: 12.november, 2023, 10:00hod. 

JEDNOTLIVÝ/SKUPINOVÝ/-MASOVÝ

PREZENTÁCIA: nedeľa 12.11.2023 od 9:00hod. (reštaurácia Saloon Cetuna)

OFICIÁLNY KONIEC UDALOSTI: 15:00hod.

POSLEDNÝ PRECHOD CIEĽOM: 20:00hod.

Miesto:

Bzince pod Javorinou - Cetuna (GPS)

Parkovanie na mieste štartu. Zastávka autobusu.

Trať:

Lesný polmaratón J.Ľ.Holubyho (proporcie)

(GPX) 17Km/+675m

Trať bude na tento účel v teréne preznačená.

Občerstvovacie stanice: 

0. CETUNA (ŠTART) - občerstvenie pred štartom + kaviarenské služby na vlastné náklady (od 9:00) (ponuka)

1. VEĽKÁ JAVORINA (KM:6) - pitný režim, asistencia (10:15 - 11:45)

2. HRUBÁ STRANA (KM:15) - pitný režim, asistencia (11:00 - 14:00)

3. CETUNA (CIEĽ) - reštauračné služby na vlastné náklady  (11:00 - 21:00)  (jedálny lístok) 

Disciplína:

Horský beh - polmaratón


UTMB category

Garmin event

Limity:

Počet účastníkov: 20

Čas na trati: 4h. (10:00-14:00)

Pravidlá:

MENEJ PRAVIDIEL = VIAC ZÁBAVY

Bezpečnosť je prvoradá. Každý účastník svoj výkon obmedzuje na najnižšiu možnú mieru, ak hrozí spôsobenie, alebo zavinenie zranení. Za svoje konanie a zdravie si každý zodpovedá sám, rovnako aj za výber a správne používanie svojho výstroja a výzbroje. Nevyžaduje sa špeciálna povinná výbava. Osobná výbava je na zvážení každého účastníka s prihliadnutím na proporcie trate, poveternostné podmienky a vlastnú výkonnosť. Klásť veľký dôraz na bezpečnosť je nutné najmä v úsekoch s dopravnou premávkou, kde sa bežec stáva jej účastníkom a dodržiava jej predpisy. 

Organizátor je oprávnený zmeniť časový harmonogram, prípadne podujatie preplánovať na iný termín, či zrušiť z dôvodu neočakávaných udalostí resp. nevhodného vývoja počasia.

Organizátor je povinný obmedziť počet účastníkov na takú mieru aby zabezpečil kvalitné podujatie pre všetkých zúčastnených. 

O týchto skutočnostiach sa zaväzuje informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Vyžaduje sa športové správanie. (etika, vzájomné rešpektovanie sa, pomoc inému na trati v prípade komplikácií, alebo zranenia a v neposlednom rade dodržiavanie zásad ochrany prírody.)

Beží sa voľným štýlom. (horský beh, beh so psom, beh s paličkami...)

Časomiera je zabezpečená na princípe prechodu cez kontrolné body s presnosťou na +/-15s. (spolupráca s časomeračmi je potrebná)

Štartovné:

0€

(Cena zahŕňa možnosť regulérne štartovať na preteku s meraním času a vyhodnotením výkonu vo výsledkovej listine, účastnícky diplom, pitný režim na kontrolných bodoch, skromné občerstvenie pred štartom a ceny pre tri najrýchlejšie a troch najrýchlejších.) 

Registrácia:

Nie je potrebná. Stačí prejaviť záujem na FB stránke podujatia: (HMB42 - JESENNÝ POLMARATÓN ročník:NULTÝ)

Špecialita udalosti:

Domáci kysnutý koláč